Home Συμβαίνουν στην ΠόληΚοινωνικά Εκπαιδευτικά κενά 1ου Γυμνασίου Παπάγου – Επιστολή προς Υπουργείο και Δημοτική Αρχή!

Εκπαιδευτικά κενά 1ου Γυμνασίου Παπάγου – Επιστολή προς Υπουργείο και Δημοτική Αρχή!

by Νάντια Γρινιεζάκη

Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας και Δημοτική Αρχη

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
Σχεδόν πέντε μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στο 1ο Γυμνάσιο Παπάγου εξακολουθούν να
υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής!
Επιπλέον, οι ελλείψεις καθηγητών για τα μαθήματα γενικής παιδείας που υπήρχαν από την αρχή του
σχολικού έτους και είχαν επανειλημμένως επισημανθεί στους αρμόδιους φορείς, καλύφθηκαν μόλις στις
αρχές Δεκεμβρίου. Παρά τις προσπάθειες των καθηγητών να καλυφθεί η ύλη, τα περιθώρια είναι πολύ
στενά και αυτό που διαφαίνεται είναι ότι τελικά η ύλη θα διδαχθεί με αντιπαιδαγωγικά γρήγορους ρυθμούς,
με αμφίβολα αποτελέσματα για το τι θα αποκομίσουν οι μαθητές. Οι συνθήκες που το Υπουργείο σας
επιβάλλει είναι ακατάλληλες και ανεπαρκείς καθώς δεν παρέχεται στο σχολείο το πιο βασικό «εργαλείο» για
την εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα οι μαθητές να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση
με μαθητές άλλων σχολείων και να προσπαθούν να βρουν λύσεις, όπως την κατ’ ιδίαν διδασκαλία, φυσικά,
με δικούς τους πόρους.
Ως προς το θέμα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αναφορικά με τα γνωστά και εγκεκριμένα, από
το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αιτήματα για 7 μαθητές μας που χρειάζονται παράλληλη
στήριξη, έπειτα από τακτική επικοινωνία της Διεύθυνσης του σχολείου μας με τη Διεύθυνση Β/βάθμιας και
έπειτα από 3 επιστολές μας και συμμετοχή μας σε παράσταση διαμαρτυρίας στη συγκεκριμένη Διεύθυνση,
καταφέραμε να τοποθετηθούν τελικά 5, αντί για 6 καθηγητές παράλληλης στήριξης που απαιτούνται, από
τους οποίους όμως οι 2 έφυγαν με άδεια εγκυμοσύνης λίγες ημέρες μετά την τοποθέτησή τους, οπότε και
πάλι υπάρχει έλλειψη!
Ως Σύλλογος, κατόπιν της εντεινόμενης δυσαρέσκειάς μας, κινητοποιηθήκαμε περαιτέρω και
παρασταθήκαμε τον Δεκέμβριο ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, συζητήσαμε όλοι μαζί
τα προβλήματα του σχολείου μας και λάβαμε ομόφωνο ψήφισμα (το οποίο σας κοινοποιούμε με την
παρούσα), σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζει συνολικά τα δίκαια αιτήματά μας για
άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.
Ως θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί 345 οικογένειες μαθητών θεωρούμε απαράδεκτο τα παιδιά μας
να στερούνται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη δωρεάν και δημόσια παιδεία. Τα παιδιά μας
δεν είναι ούτε αριθμοί, ούτε μπορείτε στις πλάτες τους να εξοικονομείτε πόρους, υποβιβάζοντας το
υπέρτατο αγαθό της Παιδείας, για το οποίο πληρώνουμε μέσω των φόρων ως φορολογούμενοι πολίτες.
Σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία απολύτως περικοπή σε εκπαιδευτικό προσωπικό και
επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας, για να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας το αυτονόητο δικαίωμά
τους στην εκπαίδευση. Θα κλιμακώσουμε, αν χρειαστεί, ακόμα περισσότερο τις ενέργειές μας, αναμένοντας
την επίλυση των προβλημάτων που εν συντομία σας εκθέτουμε με την παρούσα.
Τέλος, αιτούμαστε με την παρούσα το προγραμματισμό μιας συνάντησης μαζί σας προκειμένου να
σας εκθέσουμε με λεπτομέρεια τα προβλήματα του σχολείου μας και τις επιπτώσεις αυτών στα παιδιά μας.
Σας ζητάμε επιτακτικά να τοποθετηθούν άμεσα 4 εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης στο σχολείο μας και
ελπίζουμε και ευχόμαστε να αποφευχθούν τα ίδια λάθη τον Σεπτέμβριο του έτους 2024 και να μην
επαναληφθεί η φετινή σχολική χρονιά που πραγματικά μόνο ντροπή και θλίψη προκαλεί.

Ο πρόεδρος
Ευθύμιος Δημητρόπουλος

Ο γραμματέας

Ηλίας Περιστέρας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα
συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε
να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με
το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.
Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 2
ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Παπάγου κο Θύμιο Δημητρόπουλο, ο οποίος κατέθεσε το
ακόλουθο ψήφισμα:
«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Παπάγου, εκπροσωπώντας 345 οικογένειες μαθητών,
έχοντας στο πλευρό μας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και την Ένωση Γονέων Παπάγου –
Χολαργού, αιτούμαστε την άμεση και πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, τόσο γενικής παιδείας, όσο
και παράλληλης στήριξης καθώς και σχολικού ψυχολόγου.
Οι ανάγκες του σχολείου μας είναι καταγεγραμμένες και γνωστές από το τέλος της προηγούμενης σχολικής
χρονιάς.
Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών μας η μόρφωση και δεν αποδεχόμαστε επί τρεις
μήνες, το σχολείο να μη λειτουργεί με το πλήρες θεσμοθετημένο δυναμικό του και να χάνονται διδακτικές ώρες.
Απαιτούμε άμεση λύση στο πρόβλημα για τη φετινή σχολική χρονιά και έγγραφη δέσμευση ότι δε θα
αντιμετωπίσουμε αντίστοιχο πρόβλημα από την πρώτη ημέρα των επόμενων χρονιών».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται το υπ’ αριθ. 25831/20-11-2023 αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου
Παπάγου, στηρίζοντάς τον αναφορικά με την άμεση και πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών,
εκδίδοντας το ακόλουθο ψήφισμα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Παπάγου, εκπροσωπώντας 345 οικογένειες
μαθητών, έχοντας στο πλευρό μας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και την Ένωση
Γονέων Παπάγου – Χολαργού, αιτούμαστε την άμεση και πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, τόσο
γενικής παιδείας, όσο και παράλληλης στήριξης καθώς και σχολικού ψυχολόγου.
Οι ανάγκες του σχολείου μας είναι καταγεγραμμένες και γνωστές από το τέλος της προηγούμενης
σχολικής χρονιάς.
Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών μας η μόρφωση και δεν αποδεχόμαστε επί τρεις
μήνες, το σχολείο να μη λειτουργεί με το πλήρες θεσμοθετημένο δυναμικό του και να χάνονται διδακτικές
ώρες.
Απαιτούμε άμεση λύση στο πρόβλημα για τη φετινή σχολική χρονιά και έγγραφη δέσμευση ότι δε θα
αντιμετωπίσουμε αντίστοιχο πρόβλημα από την πρώτη ημέρα των επόμενων χρονιών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΑΙΡΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ